سلام تهران

سری جدید سلام تهران با اخبار گوناگون و حال و هوای جدید بزودی تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان عزیز خواهد شد
شنبه 4 تیر 1401

ادامه...

مناظره نخود با لوبیا

اتونی، استاد دانشگاه: به نظر من بهترین شعر پروین، شعری است که درباره مناظره بین نخود و لوبیا است
چهار شنبه 25 اسفند 1400

ادامه...

امانت دار مثل عمو اسکندر پاکبان

عمو اسکندر، پاکبان: کارگر یک شیرینی فروشی یک پاکت پر از پول را اشتباه به جای زباله بیرون مغازه گذاشته بود.صبح پاکت را به صاحب مغازه تحویل دادم
چهار شنبه 25 اسفند 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<