پسرم را به حضرت زینب هدیه دادم

من یک بار هم بعد از شهادت فرزندم گریه نکردم. مجری برنامه: من به جای کسانی که ریش دارند و تسبیح ولی اعتقادی ندارند و ریا می‌کنند و دزدی می‌کنند، از مادر قهرمان شهید خجالت می‌کشم
یک شنبه 26 دی 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<