نظامی شاعر زبان فارسی است

قزوه، مدیر دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما: کشورهای دیگر به نظامی دست درازی کرده‌اند. او زبان فارسی دارد و متعلق به ایران است. کشور ترکیه راجع به مولانا تعدی کرده است اما ترک زبان ها و ترک‌ها به زبان فارسی خدمت زیادی کرده‌اند. ترک‌ها شاعران فاخر و بزرگی دارند.
شنبه 21 اسفند 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<