مرغ ۸۰ هزار تومان می‌شود؟

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: منابع یارانه‌ای حذف نمی‌شود. همان منابعی که به واردکننده تعلق می گرفت به مردم تعلق خواهد گرفت. بخشی از هزینه مرغ از کالابرگ پرداخت می‌شود که دولت آن را پرداخت می‌کند.
دو شنبه 16 اسفند 1400

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<