جدول پخش

ساعت شروع نام برنامه
10208
00:00
10208
00:30
10208
00:34
10208
00:34
10208
00:45
10208
00:47
مسابقه کهکشان-بازپخش
مدت 56 دقیقه-قالب:سرگرمی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-موضوع:مسابقه مسابقه تلویزیونی کهکشان به کمک فناوری واقعیت افزوده (AR)و واقعیت مجازی (VR) بینندگان و شرکت کنندگان را به صورت همزمان با چالش های تازه ای روبرومی کند. در این برنامه، بیننده در لحظاتی با اسکن کردن صفحه تلویزیون به واسطه تلفن همراهش و با استفاده از اپلیکیشن برنامه، قادر به تعامل و شرکت در بازی هایی است که متناسب با دوره های مختلف تاریخ ارتباطات بشر طراحی شده اند. در هر قسمت این مسابقه یک گروه پنج نفره خانوادگی به همراه مجری وارد فضای مسابقه می شوند. شرکت کنندگان در این مسابقه سفری را در دل تاریخ آغاز کرده و دوره های مختلف تاریخ ارتباطات از گذشته تا آینده را پشت سر می گذارند. برای هر دوره تاریخی، اتاق هایی در نظر گرفته شده که یکی از شرکت کنندگان با ورود به آن با چالشهایی دست و پنجه نرم خواهد کرد. برای غلبه بر این چالشها، شرکت کنندگان نیازمند توانمندیهایی در زمینه همکاری گروهی، تمرکز، قدرت فیزیکی، خلاقیت، حافظه و همچنین مهارت استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی هستند.
10208
01:43
10208
01:51
10208
02:16
10208
02:24
10208
03:10
10208
03:15
10208
03:41
10208
03:46
10208
04:35
10208
04:40
10208
05:17
10208
05:19
10208
05:27
10208
05:28
10208
05:32
10208
05:36
10208
05:40
10208
05:41
10208
05:42
10208
05:58
10208
06:00
10208
06:01
10208
06:01
10208
06:11
10208
06:11
10208
07:02
10208
07:07
10208
07:13
10208
07:13
10208
08:32
10208
08:34
10208
08:40
10208
08:40
10208
09:19
10208
09:19
10208
09:29
10208
09:30
10208
11:20
10208
11:29
10208
11:52
10208
11:53
10208
11:54
10208
11:58
10208
12:01
10208
12:03
10208
12:12
10208
12:18
10208
13:09
10208
13:20
10208
13:29
10208
13:30
10208
15:01
10208
15:04
10208
15:13
10208
15:13
10208
15:58
10208
16:00
10208
16:08
10208
16:09
10208
17:10
10208
17:10
10208
17:11
10208
17:15
10208
17:20
10208
17:22
10208
17:25
10208
17:36
10208
17:36
10208
17:58
10208
18:01
10208
18:08
10208
18:15
10208
18:19
10208
18:29
10208
18:55
10208
18:55
10208
19:05
10208
19:05
10208
19:57
10208
19:57
10208
20:07
10208
20:07
10208
20:49
10208
20:49
10208
20:58
10208
21:01
10208
21:01
مسابقه کهکشان
مدت 57 دقیقه-قالب:سرگرمی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-موضوع:مسابقه مسابقه تلویزیونی کهکشان به کمک فناوری واقعیت افزوده (AR)و واقعیت مجازی (VR) بینندگان و شرکت کنندگان را به صورت همزمان با چالش های تازه ای روبرومی کند. در این برنامه، بیننده در لحظاتی با اسکن کردن صفحه تلویزیون به واسطه تلفن همراهش و با استفاده از اپلیکیشن برنامه، قادر به تعامل و شرکت در بازی هایی است که متناسب با دوره های مختلف تاریخ ارتباطات بشر طراحی شده اند. در هر قسمت این مسابقه یک گروه پنج نفره خانوادگی به همراه مجری وارد فضای مسابقه می شوند. شرکت کنندگان در این مسابقه سفری را در دل تاریخ آغاز کرده و دوره های مختلف تاریخ ارتباطات از گذشته تا آینده را پشت سر می گذارند. برای هر دوره تاریخی، اتاق هایی در نظر گرفته شده که یکی از شرکت کنندگان با ورود به آن با چالشهایی دست و پنجه نرم خواهد کرد. برای غلبه بر این چالشها، شرکت کنندگان نیازمند توانمندیهایی در زمینه همکاری گروهی، تمرکز، قدرت فیزیکی، خلاقیت، حافظه و همچنین مهارت استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی هستند.
10208
21:58
10208
21:59
10208
22:08
10208
22:08
10208
22:36
10208
22:49
10208
22:58
10208
22:58
10208
23:41
10208
23:41
10208
23:48
10208
23:49
10208
23:59