چالش جدی کمبود آب

الکایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران: ما حدود ۲۰ درصد جمعیت را در ۱ درصد مساحت از نظر جغرافیایی داریم؛ به همین دلیل با چالش مواجه شده ایم.
شنبه 21 اسفند 1400

ادامه...

آخرین وضعیت آب سدهای تهران

نسبت به سال آبی قبل، سد کرج ۶۰ درصد، سد طالقان ۳۲ درصد، سد لتیان ۶ درصد، سد لار ۵۰ درصد و سد ماملو ۵۲ درصد کاهش ذخایر داشتیم.
شنبه 21 اسفند 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<