آموزش مجازی

طرح مشکلات آموزش مجازی در یه روزه تازه: ۱۹ درصد دانشجویان تهرانی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای آموزش را ندارند.
یک شنبه 3 اسفند 1399

ادامه...

اروپا، امریکا و برجام

ثمانه اکوان در برنامه یه روزه تازه: اروپا و امریکا هر کدام در پازل مقابله با ایران بازی می‌کنند و نقش های خودشان را در این زمینه بازی می‌کنند
یک شنبه 3 اسفند 1399

ادامه...

خطرات ویروس جدید برای جوانها

حریرچی در برنامه یه ‌روزه تازه: ویروس کرونای انگلیسی جوانها را بیشتر درگیر می‌کند/کشندگی بیشتری دارد و زودتر از حد معمول اوج می‌گیرد.
یک شنبه 3 اسفند 1399

ادامه...

مسافرت نوروز

حریرچی در یه روزه تازه: تمام تلاشمان را می‌کنیم که مردم عید ۱۴۰۰ مسافرت خوب بروند.
یک شنبه 3 اسفند 1399

ادامه...

برجام حرف تا عمل

ثمانه اکوان در یه روزه تازه پاسخ می‌دهد: بایدن درباره برجام حرف می‌زند یا عمل می‌کند؟
یک شنبه 3 اسفند 1399

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<