حامد طاها

اجرای ترانه دوستت دارم پدر توسط حامد طاها در برنامه عیدانه یه‌ روزه تازه
چهار شنبه 6 اسفند 1399

ادامه...

از سی سخت چه خبر؟

ارتباط زنده برنامه یه روز تازه با حسین یکتا در سی ‌سخت: عمده خانه‌های سی‌ سخت ضربه دیده و قابل سکونت نیست.
سه شنبه 5 اسفند 1399

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<