عدم تعهد امریکا به برجام

ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا در برنامه یه روزه تازه: امریکا در برجام هم بود به تعهداتش عمل نمی‌کرد و تنها تلاش می‌کرد ساختمان تحریم‌ها را قوی‌تر کند.
دو شنبه 4 اسفند 1399

ادامه...

تعهدات برجامی

ظهره وند در یه روزه تازه: انجام ندادن تعهداتی که داوطلبانه پذیرفتیم مثل پروتکل الحاقی به نفع ماست.
دو شنبه 4 اسفند 1399

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<