موضع ایران در برجام

ما موضعمان مشخص است رفع تحریم و بازگشت کشورها به برجام و انجام تعهداتشان کف خواسته ماست و در اینباره با اروپا گپ عیر رسمی هم نداریم
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

میانمار

کشتار مسلمانان میانمار برای غرب شرم آور بود.
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

حمله به اربیل

ظهره وند در برنامه یه‌روزه تازه: حمله به اربیل از سوریه بیشتر برای ایجاد بار روانی است و پیامی برای ایران ندارد.
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

دستمزد کارگران

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در برنامه یه روزه تازه:سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالا 5 درصد است. تورم رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد
یک شنبه 10 اسفند 1399

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<