جای خالی قدیمی ها

عزیز محمدی در برنامه یه روزه تازه: جای روسای فدراسیون فوتبال ادوار بعد از انقلاب در رای‌گیری ریاست فدراسیون فوتبال خالی است/ جای رای صفایی فرهانی، دادکان، نوآموز و ... نیز در انتخابات فدراسیون فوتبال خالی است!
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

فدراسیون فوتبال

عزیز محمدی در برنامه یه‌ روزه‌تازه: عزیزی‌ خادم ادامه دهنده فدراسیون تاج و کفاشیان نیست.
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

قتل جمال خاشقچی

افشای قتل خاشقچی توسط بن ‌سلمان بخشی از مدل تنظیم سیاست خارجی بایدن با عربستان است
دو شنبه 11 اسفند 1399

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<