رونمایی از شیوه استفاده از کالابرگ الکترونیکی

فرداد، مجری پروژه کالابرگ الکترونیک: در صورت خرید کالاهایی که در جدول کالابرگ ذکر شده است، بخشی از مبلغ کالا به صورت الکترونیکی توسط دولت از یارانه ماه بعد شخص کسر خواهد شد و مابقی را باید به صورت نقدی پرداخت شود.
شنبه 8 بهمن 1401

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<