چرا دستگاه دیپلماسی در برابر اروپا اقدام خاصی انجام نمی‌دهد؟

مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: در قانون‌گذاری در عرصه‌ی ملی دستمان باز است. ارتباطاتمان با آسیا و منطقه گسترش یافته است و اقدامات مفید و موثری در کشور صورت گرفته است‌. مقابله به مثل و اقدام بازدارنده حرکتی است که انجام خواهد شد.
یک شنبه 2 بهمن 1401

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<