گوشت قیمت مصوب ندارد!

اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات: گوشت قیمت مصوب ندارد اما قیمت‌های بالاتر از قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرده است مشمول جریمه می‌شود.
سه شنبه 16 اسفند 1401

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<