چطور مملکت اداره می شد!؟

زمان مهندس موسوی و با نفت ۶۷ دلار بشکه ای و روزی ۷۰۰۸۰۰ بشکه و ۸ سال دفاع مقدس یک دلار از هیچ بانک خارجی قرض نگرفتند و چطور مملکت را اداره کردند؟
دو شنبه 16 خرداد 1401

ادامه...

آقای خاتمی بهترین کار را کرد

آیت الله محمدرضا رحمت :آقای خاتمی بهترین کار را کرد. متعادل‌ترین کار را انجام داد. در بحث حذف یارانه ها به آقای خاتمی هم فشار آوردند و ایشان به دانشگاه دستور دادند که بررسی کنند.
دو شنبه 16 خرداد 1401

ادامه...

هاشمی دنبال این بود که برای مردم ایجاد شغل کند.

آیت الله محمدرضا رحمت: آقای هاشمی دنبال این بود که برای مردم ایجاد شغل کند. حالا هی فحش به هاشمی می دهند که اشرافیگری را باب کرده است. هاشمی می خواست مردم گدا نباشند، می‌خواست مردم آقای خود باشند، درآمد داشته باشند.
دو شنبه 16 خرداد 1401

ادامه...

دستخط 1401/3/14

آقای علی ثقفی برادر خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی (ره)
دو شنبه 16 خرداد 1401

ادامه...

دستخط 1401/3/13

آیت الله محمدرضا رحمت از یاران و شاگردان امام خمینی (ره)
دو شنبه 16 خرداد 1401

ادامه...

میزان رای مردم است؟

آیا جمله‌ "میزان رای مردم است" دقیقاً صحبت امام است؟ چرا ما پس و قبل جمله را درست نمی گوییم؟
یک شنبه 8 خرداد 1401

ادامه...

شیعه انگلیسی

شخصا ۲۰ مرکز را در قم می شناسم که علیه مبانی نظام و انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند!
یک شنبه 8 خرداد 1401

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<