فاجعه متروپل

فاجعه متروپل آبادان نتیجه عدم توجه به ساختمان‌های نا ایمن. تهران بیست چند سالی است پرونده ساختمان های نا ایمن را پیگیری می کند اما ...
سه شنبه 3 خرداد 1401

ادامه...

سامانه جدید فروش خودرو

خودرو سازان خصوصی چرا باید در سیستم قرعه کشی حضور داشته باشند؟! سامانه یکپارچه فروش خودرو، کمکی به عرضه و فروش نخواهد کرد
یک شنبه 1 خرداد 1401

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<