خودروساز داخلی مردم را تحقیر کرده است

خودروساز داخلی مردم را تحقیر کرده است. میرسلیم، نماینده مجلس: تولیدکننده‌های خودرو زیر قیمت عرضه می‌کنند. کارخانه‌دار خودرو را ۵۰۰ میلیون می‌دهد. رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس: من چند نفر را می‌فرستم دفتر شما خودروی ۵۰۰ میلیونی به آن‌ها بدهید. من می‌گویم برای مردم ماشین خوب وارد کنیم و خودم هم ماشین خوب سوار شوم. خودروساز را تحقیر می‌کنم چون مردم را تحقیر کرده است. ‌ ‌
سه شنبه 2 خرداد 1402

ادامه...

لندکروز با ۲۰۶ فرقی ندارد!

میرسلیم: لندکروز با ۲۰۶ فرقی ندارد! مناظره خودرویی میرسلیم و کوچی کوچی، نماینده مجلس: اگر شما بتوانید لندکروزر دست دوم را با قیمت یک میلیارد بخرید، ۲۰۶ یک میلیاردی را می‌خرید؟ میرسلیم، نماینده مجلس: لندکروز با ۲۰۶ فرقی ندارد! ‌
سه شنبه 2 خرداد 1402

ادامه...

ثروت بهتر از علم است!

در پاسخ علم بهتر است یا ثروت؛ باید گفت ثروت بهتر است. چرا فرزند یک دکتر حتما باید دکتر شود؛ و فرزند یک کارگر همیشه باید کارگر شود؟
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402

ادامه...

تقاضا برای رشته‌های تجربی کم شد

۸۷ درصد ظرفیت رشته‌های دانشگاه‌ها با شرط معدل پذیرش می‌شوند. در حال حاضر شاهد کاهش ثبت‌نام رشته‌های تجربی هستیم و ثبت‌نام رشته‌های انسانی در حال زیاد شدن است.
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<