پریزاد

مستند گفت و گو محور "پریزاد" با رویکرد تشویق به فرزند آوری و تجربه حس پدر و مادر شدن به تهیه کنندگی و اجرای المیرا سماواتی در فصل تابستان روزهای سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16 مهمان خانه مخاطبان می شود.
شنبه 29 خرداد 1400

ادامه...

>> > ... 6 7 8 < <<