عشق واقعی مادر و پدر شدن

این کلیپ تعدادی از خانواده هایی هستند که در برنامه «پریزاد »همراه و هم مسیر ما شدند، افرادی که به «رسانه ملی»و شبکه پنج اعتماد کردند و ما را به حریم خصوصی زندگی مشترک شون راه دادن تا هم طعم شیرین پدر و مادر شدن رو به مخاطب انتقال بدهند و هم از سختی راهشون بگن تا ما معنی عشق واقعی رو بفهمیم.
سه شنبه 22 تیر 1400

ادامه...

پریزاد و فرزندآوری با هزاران آرزو

زندگی پرتب و تاب خانواده طاهری،خانواده ای که با معجزه عشق از هزار توی حوادث عبور کردند. از سقط جنین و اشتباه ناخواسته پسر بچه بازیگوش همسایه گرفته تا آی وی اف که جواب نداد و زن و شوهری که حتی از پدر و مادرشان هم بریده بودند.جزر و مد زندگی این زوج عاشق را در قاب پریزاد تماشا کنید.
سه شنبه 22 تیر 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<