سلام تهران 1402/3/29

سلام تهران 1402/3/29

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران/ مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-زنده
مدت 98 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-صاحبه عظیمی-ابوالفضل اینانلو-
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 6:29:40
97 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 94 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-صاحبه عظیمی-ابوالفضل اینانلو-
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 6:30:25
93 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 94 دقیقه-رده:عام-گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
شنبه 5 خرداد 1403 - 6:30:0
94 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 118 دقیقه-رده:عام-گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
جمعه 4 خرداد 1403 - 8:30:39
202 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 30 دقیقه-رده:عام- گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 11:15:0
30 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 45 دقیقه-رده:عام- گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 10:15:0
45 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 45 دقیقه-رده:عام- گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 9:15:0
45 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 118 دقیقه-رده:عام-گروه:اجتماعی-قالب:ترکیبی
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 7:1:28
118 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 64 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-ابوالفضل اینانلو-فاطمه وکیلی-
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:27:10
63 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 60 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-ابوالفضل اینانلو-فاطمه وکیلی-
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:12:10
60 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 60 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-ابوالفضل اینانلو-فاطمه وکیلی-
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 7:57:10
60 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 70 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجری:هومن ستوده جو-ابوالفضل اینانلو-فاطمه وکیلی-
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 6:30:16
69 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها