سلام تهران 1402/7/1

سلام تهران 1402/7/1

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران/ مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-زنده
مدت 92 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو
دو شنبه 4 تیر 1403 - 6:31:28
91 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 93 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو
یک شنبه 3 تیر 1403 - 6:30:0
93 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 92 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو
شنبه 2 تیر 1403 - 6:29:39
93 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 94 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو-
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 6:30:0
94 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 95 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 21:0:25
105 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 95 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:اجتماعی-مجریان:ابوالفضل اینانلو-صاحبه عظیمی-هومن ستوده جو
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 6:29:50
94 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها