سلام تهران 1402/6/27

سلام تهران 1402/6/27

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران/ مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-زنده
مدت 140 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 7:30:0
140 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 120 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-علی ترابی-قدسیه صالحی-
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 1:19:49
120 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 102 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-علی ترابی-قدسیه صالحی-
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 1:19:40
119 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 102 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-علی ترابی-قدسیه صالحی-
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 1:11:34
129 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 102 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-علی ترابی-قدسیه صالحی-
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 1:1:43
129 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 7:30:0
142 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 103 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی
شنبه 25 شهریور 1402 - 19:4:55
102 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها