سلام تهران 1402/2/25

سلام تهران 1402/2/25

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران / مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رد سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی- مجری:مرتضی پرنیان-قدسیه صالحی-
دو شنبه 10 مهر 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 130 دقیقه-قالب:ترکیبی-رد سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی- مجری:مرتضی پرنیان-قدسیه صالحی-
دو شنبه 10 مهر 1402 - 2:7:51
129 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رد سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی- مجری:مرتضی پرنیان-قدسیه صالحی-
یک شنبه 9 مهر 1402 - 7:30:0
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 129 دقیقه-قالب:ترکیبی-رد سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی
یک شنبه 9 مهر 1402 - 1:5:56
129 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 143 دقیقه-قالب:ترکیبی-رد سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی
شنبه 8 مهر 1402 - 7:29:24
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 131 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
جمعه 7 مهر 1402 - 1:3:35
130 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 139 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 7:30:0
139 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 141 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 7:29:40
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 127 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-علی ترابی-قدسیه صالحی-
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 1:3:25
127 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
سه شنبه 4 مهر 1402 - 7:30:0
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 130 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
سه شنبه 4 مهر 1402 - 1:8:43
130 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها