شب بخیر امریکا افول امریکا 1400/8/24

شب بخیر امریکا افول امریکا 1400/8/24

دکتر گوهری مقدم استاد دانشگاه امام صادق (ع)

معرفی برنامه

شب بخیر امریکا افول امریکا / دکتر گوهری مقدم استاد دانشگاه امام صادق (ع)

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها