تهران بیست / تعارض منافع 1400/6/16

تهران بیست / تعارض منافع 1400/6/16

آقای امیر آبادی فراهانی و آقای مرتب میهمانان برنامه

معرفی برنامه

تهران بیست / تعارض منافع / آقای امیر آبادی فراهانی عضو کمسیون اقتصادی مجلس و آقای مرتب کارشناس حوزه سیاست گذاری

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها