مسابقه بزرگ کهکشان

مسابقه بزرگ کهکشان نخستین مسابقه تلویزیونی مبتنی بر تکنولوژی AR وVR با محوریت به چالش کشیدن ارتباط انسان با رسانه ها و واکاوی واقعیت های مجازی(VR) و واقعیت های افزوده (AR) است که در شبکه پنج سیما تولید می شود.
دو شنبه 4 اسفند 1399

ادامه...

>> > 1 2 3 < <<