بمب اتم بهانه است

عضو مذاکره کننده هسته‌ای در برنامه یه روز تازه: بمب اتم بهانه غرب است آنها با چیستی و هستی جمهوری اسلامی مشکل دارند
سه شنبه 18 آذر 1399

ادامه...

اقدام راهبردی رفع تحریم

امیرآبادی فراهانی: به محض تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در شورای نگهبان اجرای آن برای دولت الزامی خواهد بود
دو شنبه 10 آذر 1399

ادامه...

>> > 1 < <<