فصل جدید "همکار من" روی آنتن شبکه پنج

برنامه "همکارمن" در هر قسمت میزبان یک خانواده است که موضوع خانواده و اقتصاد آن را از منظر کسب و کارهای خانگی و صنعتی بررسی می نماید، به بیان دیگر این برنامه سعی دارد اهمیت موضوع خانواده، موفقیت، تلاش، اتحاد بین اعضای خانواده برای رسیدن به موفقیت ها را برای مخاطبان تبیین و تشریح نماید. برنامه "همکار من" کاری از گروه اجتماعی به تهیه کنندگی محسن سال افزون و با اجرای مژده خنجری است که چهارشنبه ها ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما به روی آنتن می رود.
شنبه 18 تیر 1401

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<