شورای شهر تعطیل شد

انتقاد صریح تعطیلی شورای شهر تهران به جای شهر تهران در برنامه زنده یه روز تازه یعنی چی سینماها تا ساعت ۱۸ باز است و به جای تهران شورای شهر تعطیل می‌شود؟
سه شنبه 20 آبان 1399

ادامه...

>> > 1 2 < <<