تا نیایش/ دکتر فاطمه منتظری کارشناس مذهبی 1403/3/13

تا نیایش/ دکتر فاطمه منتظری کارشناس مذهبی 1403/3/13

دکتر فاطمه منتظری کارشناس مذهبی

معرفی برنامه

تا نیایش/ دکتر فاطمه منتظری کارشناس مذهبی

قسمت های تا نیایش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-
شنبه 23 تیر 1403 - 12:28:40
45 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:44 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
جمعه 22 تیر 1403 - 3:30:37
44 دقیقه
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 12:23:41
45 دقیقه
تانیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 3:30:22
45 دقیقه
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 12:28:37
45 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 3:31:0
44 دقیقه
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
سه شنبه 19 تیر 1403 - 12:27:40
45 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
سه شنبه 19 تیر 1403 - 3:28:48
44 دقیقه
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
دو شنبه 18 تیر 1403 - 12:27:25
45 دقیقه
تانیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
دو شنبه 18 تیر 1403 - 3:29:36
45 دقیقه
تانیایش-زنده
مدت:45 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
یک شنبه 17 تیر 1403 - 12:26:20
45 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
یک شنبه 17 تیر 1403 - 3:22:21
45 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها