دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی 1400/11/3

دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی 1400/11/3

فیزیوتراپی برای مادران باردار

معرفی برنامه

دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در مورد فیزیوتراپی برای مادران باردارصحبت می کند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها