دکتر مریم محمود زاده استاد دانشگاه و حوزه 1400/8/30

دکتر مریم محمود زاده استاد دانشگاه و حوزه 1400/8/30

مدیریت زمان در خانواده

معرفی برنامه

دکتر مریم محمود زاده استاد دانشگاه و حوزه در مورد مدیریت زمان در خانواده صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها