دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادرار 1400/7/26

دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادرار 1400/7/26

نا باروری در مردان

معرفی برنامه

دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادراردر مورد نا باروری در مردان صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها