شرکت در پویش نجات آب

شرکت در پویش نجات آب

شبکه پنج در نظر دارد برای صرفه جویی در مصرف آب پویش «نجات آب» را راه اندازی کند.
دسته بندی:

معرفی برنامه

شبکه پنج در نظر دارد برای صرفه جویی در مصرف آب پویش «نجات آب» را راه اندازی کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود، روشها و ایده های خلاقانه‌ی صرفه جویی در مصرف آب را در قالب ویدیو به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۲۷۱ ارسال کنید. به ویدیوهای برگزیده جایزه اهدا خواهد شد.

اخبار مرتبط