دکتر آقایی کارشناس حقوقی 96/11/1

دکتر آقایی کارشناس حقوقی 96/11/1

دکتر آقایی کارشناس حقوقی 96/11/1

معرفی برنامه

دکتر آقایی کارشناس حقوقی در مورد قرار دادها صحبت می کنند.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها