دکتر گودرزی مشاور حقوقی 960912

دکتر گودرزی مشاور حقوقی 960912

دکتر گودرزی مشاور حقوقی 960912

معرفی برنامه

دکتر گودرزی مشاور حقوقی در مورد عقد قرارداد اجاره صحبت می کنند.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها