آقای ناظمی پور - عضو هیت مدیره کانون سردفتر داران و دفتر یاران 960625

آقای ناظمی پور - عضو هیت مدیره کانون سردفتر داران و دفتر یاران 960625

آقای ناظمی پور - عضو هیت مدیره کانون سردفتر داران و دفتر یاران 960625

معرفی برنامه

آقای ناظمی پور - عضو هیت مدیره کانون سردفتر داران و دفتر یاران در مورد جایگاه تنظیم اسناد رسمی در نقل و انتقال وسایل نقلیه زمینی صحبت می کنند.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها