مشاهده محتوا

سردار سعید قاسمی فرمانده اطلاعات عملیات لشگر 27 محمد رسول الله (ع)

دستخط/ سردار سعید قاسمی فرمانده اطلاعات عملیات لشگر 27 محمد رسول الله (ع) در زمان جنگ