شهر ورزشی

این برنامه صبحگاهی با رویکرد ترویج ورزش همگانی و عمومی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین شهروندان با ریتم تند و بخش های متنوع از بوستان های تهران در ساعات اولیه صبح به مدت 60دقیقه مهمان خانه مخاطبان می شود.
شهر ورزشیبرنامه های ورزشی و مسابقات شنبه 3 اسفند 1398

ادامه...

مسابقه پنج ستاره

پنج ستاره هر هفته جمعه ها و شنبه ها ساعت 21 روی آنتن می رود و اولین قسمت از فصل جدید این برنامه تلویزیونی جمعه 8 اردیبهشت تماشایی می شود
مسابقه پنج ستارهبرنامه های ورزشی و مسابقات شنبه 3 اسفند 1398

ادامه...

>> > 1 2 < <<