محفل انس با قرآن کریم در شهر آبعلی - شهرستان دماوند

محفل انس با قرآن کریم در شهر آبعلی - شهرستان دماوند

محفل انس با قرآن کریم در شهر آبعلی - شهرستان دماوند

ارسال کننده: امیرحسین صادقعلی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: امیرحسین صادقعلی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1402/01/18

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها