برگزاری تورگردشگری در جهت افزایش نشاط اجنماعی .شهرستان قدس

برگزاری تورگردشگری در جهت افزایش نشاط اجنماعی .شهرستان قدس

برگزاری تورگردشگری در جهت افزایش نشاط اجنماعی .شهرستان قدس

ارسال کننده: پردیس سهیلی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: پردیس سهیلی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1402/01/11

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها