اجرای طرح عملیات اقتدار ظفر در شش شهرستان غرب استان تهران

اجرای طرح عملیات اقتدار ظفر در شش شهرستان غرب استان تهران

اجرای طرح عملیات اقتدار ظفر در شش شهرستان غرب استان تهران

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1402/01/08

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها