نمایشگاه طرح آموزشی چترپسماند به مناسبت هوای پاک دربخش کهریزک

نمایشگاه طرح آموزشی چترپسماند به مناسبت هوای پاک دربخش کهریزک

نمایشگاه طرح آموزشی چترپسماند به مناسبت هوای پاک دربخش کهریزک

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/02

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها