سلام تهران 1402/8/29

سلام تهران 1402/8/29

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران/ مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-بازپخش
مدت 123 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:علی ترابی -مرتضی پرنیان-
دو شنبه 13 آذر 1402 - 1:19:38
123 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 134 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:علی ترابی -مرتضی پرنیان-
یک شنبه 12 آذر 1402 - 7:30:0
134 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 127 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:صدیقه مرادی و علی ترابی-مرتضی پرنیان-
یک شنبه 12 آذر 1402 - 1:18:10
127 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 141 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:صدیقه مرادی و علی ترابی-مرتضی پرنیان-
شنبه 11 آذر 1402 - 7:29:40
140 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 107 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:فاطمه صادقی زاده-صدیقه مرادی
جمعه 10 آذر 1402 - 1:33:40
107 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 140 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:فاطمه صادقی زاده-صدیقه مرادی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 7:30:5
120 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 140 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:فاطمه صادقی زاده-صدیقه مرادی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 7:29:45
140 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 114 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:فاطمه صادقی زاده-صدیقه مرادی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 1:19:38
114 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 114 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:فاطمه صادقی زاده-صدیقه مرادی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 1:19:18
114 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 141 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:صدیقه مرادی-علی ترابی-
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 7:29:40
138 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 129 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:قدسیه صالحی-مرتضی پرنیان-
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 1:8:11
129 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 140 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:قدسیه صالحی-مرتضی پرنیان-
سه شنبه 7 آذر 1402 - 7:29:42
139 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 130 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-قدسیه صالحی-مجتبی نظری-
سه شنبه 7 آذر 1402 - 1:3:0
126 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها