شکنجه در دوران پهلوی

شکنجه در دوران پهلوی

ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه نوشته است: شاه در مصاحبه با روزنامه لوموند اظهار داشت: ما روش های شکنجه را از غربی ها یاد گرفتیم.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها