سلام تهران 1401/12/25

سلام تهران 1401/12/25

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-بازپخش
مدت 103 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 1:6:9
102 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 143 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
شنبه 20 خرداد 1402 - 7:30:0
142 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 143 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
شنبه 20 خرداد 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 88 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
جمعه 19 خرداد 1402 - 1:23:7
88 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 139 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 7:29:40
139 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 101 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 1:10:27
100 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 7:29:40
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 99 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 1:12:17
99 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدسیه صالحی-مرتضی پرنیان-
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 7:30:0
142 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها