سلام تهران 1401/11/3

سلام تهران 1401/11/3

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران/ مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-بازپخش
مدت: 83 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:59:40
83 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 114 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
جمعه 14 بهمن 1401 - 19:59:40
114 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت: 91 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
جمعه 14 بهمن 1401 - 2:59:40
91 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 110 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 19:59:40
110 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 107 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 8:0:0
106 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 109 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 19:59:40
108 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 109 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 7:59:40
109 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت: 74 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-علی ترابی-
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 2:44:40
74 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 109 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-علی ترابی-
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 8:0:0
108 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت: 61 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی مرند-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 4:15:0
61 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 110 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 8:0:0
109 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت: 83 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 3:15:0
82 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 108 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 8:0:0
108 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت: 87 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-فریبا باقری-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-افشین عبدالهی-
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 3:15:0
87 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 117 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-فریبا باقری-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-افشین عبدالهیان-
شنبه 8 بهمن 1401 - 8:0:0
116 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت: 117 دقیقه-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مصطفی امامی-فریبا باقری-صدیقه مرادی-حافظ کاظم زاده-افشین عبدالهیان-
شنبه 8 بهمن 1401 - 7:59:40
116 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها