تا نیایش-1401/05/06

تا نیایش-1401/05/06

تا نیایش

معرفی برنامه

تا نیایش

قسمت های تا نیایش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
تانیایش
مدت:46 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-
شنبه 15 بهمن 1401 - 4:42:30
45 دقیقه
تانیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 12:33:47
45 دقیقه
تانیایش
مدت:46 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 12:31:40
45 دقیقه
تانیایش
مدت:46 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 4:44:7
45 دقیقه
تانیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-مجری:شفازاده-کارشناس:حاج ابوالقاسم-موضوع:نماز-
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 12:30:30
45 دقیقه
تانیایش
مدت:47 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-کارشناس:خانم منتظری-مجری:خانم عزیزی-
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 12:32:0
47 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:47 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-کارشناس:دکتر میر باقری-مجری:شفازاده-
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 4:44:20
46 دقیقه
تانیایش
مدت:47 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-کارشناس:دکتر میر باقری-مجری:شفازاده-
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:30:29
46 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-موضوع:سبک زندگی دینی-کارشناس:دکتر فرهمند پور-مجری:خانم عزیزی-
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 4:45:0
45 دقیقه
تا نیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف***
شنبه 8 بهمن 1401 - 12:30:0
45 دقیقه
تا نیایش
مدت:45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف***
شنبه 8 بهمن 1401 - 12:29:40
45 دقیقه
تا نیایش-بازپخش
مدت:44 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
شنبه 8 بهمن 1401 - 4:44:40
44 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها