در استان 1401/4/4

در استان 1401/4/4

کاهش کم سابقه ذخایر آب سدهای تامین کننده آب تهران / سد امیر کبیر

معرفی برنامه

در استان/ کاهش کم سابقه ذخایر آب سدهای تامین کننده آب تهران / سد امیر کبیر

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها