دکتر محسن عبدالحسینی رئیس گروه طرح های بین المللی بیابان 1401/3/26

دکتر محسن عبدالحسینی رئیس گروه طرح های بین المللی بیابان 1401/3/26

بیابان زایی و تخریب زمین

معرفی برنامه

دکتر محسن عبدالحسینی رئیس گروه طرح های بین المللی بیابان/ بیابان زایی و تخریب زمین

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها