تا قبل از عید پیک اومیکرون فروکش می کند؟

تا قبل از عید پیک اومیکرون فروکش می کند؟

قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران: برآورد من این است که قبل از عید این پیک اومیکرون فروکش میکند. به تدریج داریم از سمت پاندمی به سمت آندمی میرویم. یعنی سالیان زیادی کرونا با ما خواهد بود، اما با شدت کمتر. به نظر میرسد خود اومیکرون یک واکسن طبیعی برای کل دنیا بود

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها